Kreditelismerés - Rövidebb Ápoló (BSc) képzés

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző iskola az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar között érvényes együttműködési megállapodás van arról, hogy, az SZKJ Általános ápoló (5 0913 03 01) szakmai végzettségű jelentkező

 • 21 tantárgy vagy gyakorlat (44 kredit, 284 elméleti, 224 gyakorlati óra) alól kaphat automatikusan felmentést
 • 4 tantárgyból
  • biofizikai alapismeretek,
  • ápolás-gondozás és az egészségügyi ellátás alapjai,
  • az ápolási-gondozási gyakorlat modelljei és folyamata,
  • informatikai ismeretek - egészségügyi informatikai ismeretek ápolóknak
   tematika alapján önálló felkészüléssel, szintre hozással, az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar kompetencia mérésével és,
 • ha az SZKJ Általános ápoló (5 0913 03 01) ágazati alapoktatásban és a szakirányú képzésben alábbi tantárgyakból jó vagy jeles az eredménye a képzésben résztvevőnek:
 • Alapápolás-gondozás
 • Alapvető higiénés rendszabályok
 • Anatómia-élettan-kórélettan
 • Az emberi test felépítése
 • Belgyógyászat és ápolástana
 • Biokémia
 • Egészségnevelés - egészségfejlesztés
 • Egészségpszichológia
 • Egészségszociológia
 • Egészségügyi etikai és betegjogi alapismeretek
 • Egészségügyi jog és etika alapjai
 • Egészségügyi terminológia
 • Egészségügyi terminológia II.
 • Elsősegélynyújtás-első ellátás
 • Elsősegélynyújtási alapismeretek
 • Emberi test és működése
 • Geriátria klinikuma
 • Infektológia és szakápolástana, infekciókontroll
 • Klinikai táplálás
 • Kommunikáció alapjai
 • Komplex klinikai szimulációs gyakorlat
 • Közegészségtan - járványtan
 • Közösségi ellátás és színtereinek szakápolástana
 • Mikrobiológia
 • Munka-balesetvédelem, betegbiztonság
 • Népegészségtan
 • Népegészségtan, egészségfejlesztés
 • Onkológia és szakápolástana
 • Pedagógia
 • Pedagógiai - betegoktatási alapismeretek
 • Pszichiátria klinikuma
 • Pszichológia alapjai
 • Rehabilitációs alapismeretek és fizioterápia
 • Sejtbiológia
 • Sejtbiológia II.
 • Szakmai kémiai és biokémiai alapok
 • Szociológia alapjai
 • Szülészet-nőgyógyászat klinikuma

SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Ápolási Tanszék az
Ápoló (BSc) képzés I. és II. szemeszterét elfogadottnak tekinti
azaz 4 év helyett 3 év alatt végezhető el az Ápoló BSc képzés

Ha a képzésben résztvevő nem rendelkezik jó vagy jeles eredménnyel az érintett tantárgyból, akkor kérhet újabb beszámolási lehetőséget:

 • minden tanévben az augusztusi javítóvizsga időszakban vagy
 • legkésőbb az utolsó félév osztályozó vizsga időszakában

A javítási szándékot Elek Sándor igazgatóhelyettesnek kell jelezni személyesen.

A felvételi eljárás folyamata a szokásos módon, a felvi.hu előírása szerint történik.

A 4 tantárgyat érintő kompetenciamérés módjáról és idejéről a SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Ápolási tanszék tanszékvezetője, Dr. Szatmári Angelika ad bővebb tájékoztatást: szatmari.angelika [kukac] szte.hu

A kompetencia mérést érintő 4 tantárgy tematikája email-ben bármikor elkérhető: Kojnok Tünde szakmai igazgatóhelyettestől kzs.kojnoktunde [kukac] gmail.com

Aki megfelel a feltételnek:

 • az adott tanév végén (legkésőbb május 10.) egy kérelmet kell, hogy beadjon Horváth Levente Attila Igazgató Úrnak, az iskola titkárságára, melyben kér egy hivatalos igazolást a tantárgyi jegyeiről az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Ápoló (BSc) képzés I. és II. szemeszterét érintő beszámításhoz.
 • Ezt az igazolást a szakmai oklevelével együtt fogja megkapni, melyet csatolnia kell a felvi.hu felületen a megfelelő részéhez.

Szeged, 2023. január 13.

Horváth Levente Attila
igazgató

Letölthető fájlok