SZKJ Egészségügy ágazat korábbi tanulmányok, megszerzett ismeretek és gyakorlat beszámításának lehetőségei, feltételei

Jogszabályi háttér: 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről *
53. § [A tanulói jogviszony és a felnőttképzési jogviszony]
(4) * A felnőttképzési jogviszony keretében szervezett szakmai oktatásban
(4a) * A szakképző intézmény szakmai programjában meghatározottak szerint a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy korábbi tanulmányait, megszerzett ismereteit és gyakorlatát az adott szakmai oktatásra, illetve szakmai képzésre előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe be kell számítani. A beszámítás alapján a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítheti.
Ha rendelkezik az alábbi végzettségek közül valamelyikkel:
  • OKJ gyakorló mentőápolói, OKJ mentőápolói,
  • 2012 előtt megszerzett: OKJ gyakorló ápoló, OKJ ápoló, OKJ csecsemő- és gyermekápoló, OKJ szülésznő, Diplomás ápoló Bsc/Msc
  • 1993 előtti, OKJ szám nélküli: általános ápoló és általános asszisztens, felnőtt szakápoló, szülésznő
    szakmai végzettséggel,
akkor élhet a beszámítás lehetőségével.

A beszámításhoz szükséges korábbi ismeretek és gyakorlatok elfogadására az 1. sz mellékletben lévő kompetenciákkal kell rendelkeznie.

Beszámítással az SZKJ egészségügy ágazat, szakirányú oktatás szakmaspecifikus oktatási részének képzési ideje:
  • 3 éves szakmai oktatás esetén 2 éves
  • 2 éves szakmai oktatás esetén 1 éves
A korábbi ismeretek mérésére szolgál az un. szintfelmérő teszt:
Legalább 51%-os eredménnyel kell megírnia a szintfelmérő tesztet, ami magába foglalja a SZKJ szerinti, egészségügy ágazat, ágazati alapoktatását és a szakirányú oktatás 13. évfolyamának követelményeit. Tematika, ajánlott irodalom: ld. 2. sz. melléklet
A korábbi gyakorlati követelmények teljesítésére:
Egy hivatalos igazolás (pl. munkaköri leírás vagy munkáltatói igazolás) szükséges, mely tartalmazza az egészségügy ágazatban:
  • korábbi szakmai képesítésére és a beszámításra vonatkozó,
  • legalább 5 éves (mentőápoló esetén 1 éves),
  • munkakörben szerzett gyakorlati idejét.
Teendők:
2024. április 03 - július 30 között, ONLINE jelentkezik az iskola honlapján, az alábbi linken: Jentkezés szakképzéseinkre, a 2024/2025-ös tanévre

Jelentkezésétől számított 10 munkanapon belül értesítést kap, a jelentkezéskor megadott email címre, hogy a szintfelmérőt, melyik napon kell megírnia. Sikeres szintfelmérő után megkapja a beiratkozással kapcsolatos további teendőket.

Az esetleges kérdéseit emailben küldje el a szakkepzes.kzs@gmail.com email címre.

Szeged, 2024. február 23.

Horváth Levente Attila
igazgató

Letölthető fájlok