Csecsemő- és gyermekápoló (HÍD)

A szakma ismertetése

Az egészségügy ágazat képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A csecsemő- és gyermekápoló átfogó és biztonságos gyermekápolást nyújt a gyermekgyógyászat legkülönbözőbb területein.

A csecsemő- és gyermekápoló szakmát HÍD képzés keretében indítjuk, amely 1 éves. A csecsemő- és gyermekápoló HÍD képzésről bővebben itt olvashat.

Az ágazat megnevezése
Egészségügy
A szakma megnevezése
Csecsemő- és gyermekápoló
A szakma azonosító száma
5 0913 03 04
Képzés időtartama
1 év
Ágazati alapoktatás megnevezése
Egészségügy ágazati alapoktatás
Iskolai előképzettség
Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén
Alkalmassági követelmények
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat

Szükséges kompetenciák

Családcentrikusság, önállóság, empátia, segítőkészség, precizitás, pontosság, felelősségtudat, logikus gondolkodás, megfigyelőképesség, felismerő képesség, szabálykövetés, problémamegoldás, hatékony és asszertív kommunikáció.

A szakképzettséggel rendelkező

  • a beteg gyermek szükségleteinek megfelelő alap-, és szakápolási feladatokat végez, megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait;
  • észleli a sürgős és fenyegető eseteket, asszisztál, a fájdalmat felismeri, méri, jelzi és beavatkozik az orvos utasításának megfelelően;
  • részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban;
  • felismeri és jelzi a gyermekbántalmazást, a gyermekelhanyagolást;
  • pszichés támogatással segíti a beteget és hozzátartozóit;
  • sajátos nevelési igényű gyermeket ápol és ellátását segíti;
  • tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi és etikai normák betartásával végzi;
  • papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően;
  • megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival;
  • egészségnevelést, betegedukációt végez.