SZOCIÁLIS

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz - beleértve a bölcsődei ellátást is -, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába. Iskolánkban az ágazathoz tartozó szakképzések közül a Kisgyermekgondozó, -nevelő szakmát választhatják a hozzánk jelentkező tanulók.

A képzés a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épülnek. Az ismeretek elsajátítása lehetővé teszi a gyermekek testi pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, fejlődésének támogatását. A képzés során a tanulók megismerkednek az ápolás, gondozás, nevelés, fejlesztés és esetkezelés eszközeivel, illetve módszereivel, gyermekek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak, fejlődésének támogatásával. Elsajátítják az alkalmazásukhoz szükséges ismereteket, készségeket.

A tanulók képzése során növekszik önismeretük, önmagukkal és másokkal szembeni felelősségtudatuk. Fejlődik empatikus és kapcsolatteremtő készségük, valamint alkalmassá és képessé válnak a szakmai innovációra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre.

Címkék

Választható szociális szakmák

Szakma Szakma azonosító száma Képzés időtartama Ágazat
Kisgyermekgondozó, -nevelő 5 0922 22 02 2 év Szociális