Továbbtanulási lehetőségek 8. osztályosok számára a 2024/2025-ös tanévben

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola

OM azonosító: 203385 / 001
KIR technikai azonosító: 520088 / 001

Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.
Telefonszám: +3662/550-486
E-mail: suli@kossuthzs-szeged.edu.hu
Honlap: www.kossuthzs-szeged.edu.hu
Intézményvezető neve: Horváth Levente Attila
Intézményvezető e-mail címe: hla@kossuthzs-szeged.edu.hu
Pályaválasztási felelős neve: Boros Katalin Gyöngyi
Pályaválasztási felelős e-mail címe: pr.boroskati@gmail.com
OM azonosító (KIR technikai azonosító): 203385 (520088)
Feladatellátási hely kódja: 001

Technikumi osztályok

Ágazat Alapszakma Kódszám Technikai azonosító A képzés időtartama (tanév) Felvehető létszám (fő)
Egészségügy Általános ápoló 0101 520088 6 év 16
Egészségügy
(emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
Általános ápoló 0102 520088 6 év 16
Egészségügy Egészségügyi asszisztens
Rehabilitációs terapeuta
0103 520088 5 év 16
Egészségügy
(emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
Egészségügyi asszisztens
Rehabilitációs terapeuta
0104 520088 5 év 16
Oktatás Óvodai nevelő 0105 520088 5 év 16
Oktatás
(emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
Óvodai nevelő 0106 520088 5 év 16
Kreatív Divat-, jelmez- és díszlettervező (Divattervező) 0107 520088 5 év 6
Kreatív
(emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
Divat-, jelmez- és díszlettervező (Divattervező) 0108 520088 5 év 5
Kreatív Grafikus 0109 520088 5 év 11
Kreatív
(emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
Grafikus 0110 520088 5 év 11
Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyamának elvégzése.
Felvételi feltétel / Alkalmassági követelmény Szakmai és egészségügyi alkalmasság.
Felvételi alkalmassági elbeszélgetés
 • Az emelt szintű nyelvoktatásra jelentkezőknek felvételi elbeszélgetés angol nyelven.
 • A kreatív ágazatra jelentkező tanulók hozzanak magukkal 5-6 db saját rajzot. A bíráló bizottság ezek alapján ítéli meg a tanuló alkalmasságát.
 • Az óvodai nevelő szakmánál pályaorientációs felmérés van, ami 3 részből áll: ének-zene, beszéd- és testi alkalmasság.
Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.
A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2023. november 30-ig.
Írásbeli felvételi vizsga Van. Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből.
Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára: 2023. november 30-ig

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola
6724 Szeged, Kodály tér 1.

Központi írásbeli ideje: 2024. január 20. 10 óra

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, az írásbeli jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét.

Felvételi alkalmassági elbeszélgetés
 • Az emelt szintű nyelvoktatásra jelentkezőknek felvételi elbeszélgetés angol nyelven: 2024. március 4-20. között.
 • A kreatív ágazatra jelentkezők számára elbeszélgetés 2024. március 4-20. között, melyre a jelentkezők hozzanak magukkal 5-6 db saját rajzot. A bíráló bizottság ezek alapján ítéli meg a tanuló alkalmasságát.
 • Az óvodai nevelő szakmát választók részére a pályaorientációs felmérés 2024. március 4–20. között kerül megszervezésre, ami 3 részből áll: ének-zene, beszéd- és testi alkalmasság.
A felvételi döntés alapja A felvételt meghatározó pontokat a hozott, illetve a központi felvételin szerzett pontok összege határozza meg osztályonként (tanulmányi területenként) eltérő módon.
 • Iskolánkban a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi öt tantárgyból: magyar nyelv és irodalom (egy tantárgynak számít, a két tantárgy átlagát vesszük figyelembe), matematika, történelem, idegen nyelv, biológia (egészségügyi ágazatra jelentkezőknél) vagy rajz (kreatív ágazatra jelentkezőknél) vagy ének-zene (oktatás ágazatra jelentkezőknél). Az így szerezhető maximum 50 pont jelenti a hozott pontokat.
 • Amennyiben a felvételiző a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nem szerzett osztályzatot az általános iskolában, valamelyik természettudományos tantárgy utolsó két érdemjegyét vesszük figyelembe.
 • Az egységes írásbeli felvételin 100 pont érhető el (matematika: max. 50 pont + magyar nyelv: max. 50 pont = max. 100 pont).
 • Összesen elérhető pontszám: 150 pont (max. 50 pont hozott pont + max. 100 pont központi írásbeli felvételik alapján).
 • Az azonos pontszámot elért tanulók közül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a felvételi rangsorban előrébb kerülnek.
A felvételről való értesítés módja és ideje A jelentkezőket és az általános iskolát írásban értesítjük 2024. május 2-ig.
A képzés kezdete 2024/2025. tanév rendje szerint, várhatóan 2024. szeptember 1.
Emelt szintű érettségire való felkészítés Kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) mellett biológia és a komplex szakmai vizsgatárgy.
Emelt óraszámú képzés
 • 0102, 0104: Egészségügy ágazat (emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
 • 0106: Oktatás ágazat (emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
 • 0108: Divat-, jelmez- és díszlettervező (emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
 • 0110: Grafikus (emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)
Oktatott idegen nyelv angol vagy német.
Oktatott természettudományos tantárgyak 9. évfolyam:
 • komplex természettudományos tárgy
10-11. évfolyam:
 • 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106: biológia
 • 0107, 0108, 0109, 0110: fizika
A tanulmányokat záró vizsga
 • A 12. évfolyam végén közismereti tantárgyakból előrehozott érettségi vizsga.
 • A 13. (5 éves képzésnél) vagy 14. (6 éves képzésnél) évfolyam végén szakmai vizsga.
Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium kollégiumaiban.
Nyílt napok időpontjai
 • 2023. október 19. (csütörtök, 14 óra)
 • 2023. november 15. (szerda, 14 óra)
Egyéb fontos tudnivalók Az 5 vagy 6 tanév alatt közismereti és szakmai elméleti tantárgyak tanítása, valamint gyakorlati oktatás is folyik. Csoportbontásban tanítjuk pl. az idegen nyelvet, a matematikát, a digitális kultúrát, a magyar nyelv és irodalmat, ill. a szakmai tantárgyak jelentős részét.