Az iskolában oktatott ágazatok

EGÉSZSÉGÜGY

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Tevékenységüket team tagjaként gyakorolják, hiszen együtt, egymás munkáját támogatva lehetnek eredményesek a gyógyító tevékenységben. A középfokú egészségügyi szakképzettségű szakemberek a teammunka során elsősorban a felsőfokú végzettségű egészségtudományi szakemberekkel (pl.

EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA

A szakmaterület a fogtechnikus és az optika ágazatokat foglalja magában. Iskolánkban a fogtechnikus szakmát tanulhatják a hozzánk jelentkező tanulók.

A fogtechnikusok minősített fogtechnikai laboratóriumban fogpótlásokat, fogműveket készítenek. Munkájuk célja, hogy pótolják a hiányzó természetes maradó fogakat, megoldják a funkcionális és az esztétikai problémákat.

A fogpótlások készítésénél szakmai gnathológiai, esztétikai, fonetikai, higiéniai, szocializációs szempontokat vesznek figyelembe.

KREATÍV

A tanulók a képzés során megismerkedhetnek a grafika készítéssel, számítógépes grafikai tervezéssel, modern informatikai háttérrel, grafikai szoftverekkel, ami a munkavégzés elengedhetetlen eszköze a XXI. században.

SZOCIÁLIS

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz - beleértve a bölcsődei ellátást is -, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába. Iskolánkban az ágazathoz tartozó szakképzések közül a Kisgyermekgondozó, -nevelő szakmát választhatják a hozzánk jelentkező tanulók.