Szociális

Szociális ágazat

Kisgyermekgondozó, -nevelő

A szakma ismertetése

Szociális ágazat 2 éves képzése (érettségi utáni szakképzésben), amely technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.

SZOCIÁLIS

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz - beleértve a bölcsődei ellátást is -, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába. Iskolánkban az ágazathoz tartozó szakképzések közül a Kisgyermekgondozó, -nevelő szakmát választhatják a hozzánk jelentkező tanulók.